ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองที่นั่งของคุณ

Early
Tier 2
Tier 3
Late
Sold30 USD
Sold50 USD
Sold70 USD
7 tickets left82 USD
 » 99 USD
At the Door 99 USD Buy Now and save 17 USD!

Offer expires in

24 HOURS ONLY!

Buy Techsauce Global Summit 2019 tickets now!

ผู้ซื้อบัตร

@

จำนวนบัตร

Grand (Test)

4,900 บาท Approx. 154 USD
วันนี้ - ถึง Sat, 22 Jun '19

2-day Conference access + Exclusive Workshops + Buffet Lunches and Snacks + Networking Dinner + After Party


บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท