ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองที่นั่งของคุณ


ประเภทบัตร

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech

10,000 บาท
3,000 บาท Approx. 91 USD

Individual

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 5,000 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech - Pack of 3

30,000 บาท
8,400 บาท Approx. 255 USD

Pack of 3

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 13,800 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech - Pack of 10

100,000 บาท
25,000 บาท Approx. 758 USD

Pack of 10

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 42,000 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Music

5,800 บาท
1,800 บาท Approx. 55 USD

Individual

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 2,800 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Music - Pack of 3

17,400 บาท
4,500 บาท Approx. 137 USD

Pack of 3

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 7,500 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Music - Pack of 10

58,000 บาท
12,000 บาท Approx. 364 USD

Pack of 10

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 22,000 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech + Music

14,000 บาท
4,000 บาท Approx. 122 USD

Individual

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 6,600 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech + Music - Pack of 3

42,000 บาท
10,800 บาท Approx. 328 USD

Pack of 3

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 17,400 บาท

Early ถึง Fri, 21 Jun '19

Tech + Music - Pack of 10

140,000 บาท
32,000 บาท Approx. 970 USD

Pack of 10

เวลาเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ ราคากำลังจะขึ้นเป็น 54,000 บาท

มองหาส่วนลดเพิ่ม?
รับส่วนลดบัตรเข้างานสูงสุด 81% สำหรับ 20 ท่าน! โทร 087-222-3380

ผู้ซื้อบัตร

@

บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท