ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ

ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Tech

10,000 บาท
3,500 บาท Approx. 110 USD

2 Days access to the Conference which includes Exhibition, Workshops and access to Night of the Mystery

Tech - Pack of 3

30,000 บาท
9,900 บาท Approx. 310 USD

Pack of 3

Tech - Pack of 10

100,000 บาท
29,000 บาท Approx. 907 USD

Pack of 10

Add-on: Lunch & Breaks

500 บาท Approx. 16 USD
วันนี้ - ถึง Fri, 21 Jun '19

2 coffee breaks and 1 Lunch per day for both days

ยังไม่แน่ใจว่าจะไปงานได้มั้ย? ไม่เป็นไร!
ซื้อบัตรตอนนี้ แล้วถ้าเกิดไม่สามารถไปงานได้ สามารถขอโอนสิทธิ์ให้คนอื่นไปแทนได้ภายหลัง
บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท

After purchasing the Tickets, they can be transfered to another person. The transfer is limited to one time per ticket only. We reserve the right to change the conditions without prior notice.
บัตรเมื่อซื้อแล้วสามารถขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้างานได้ 1 ครั้งต่อใบ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า