ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Tier 3

บัตร Tech

9,900 บาท
2,750 บาท Approx. 86 USD

• 2 Days access to the Conference which includes Exhibition, Workshops
• Access to the After Party
• Food not included


Tier 3

บัตร Tech - Pack of 3

29,700 บาท
7,200 บาท Approx. 225 USD

Save more with pack of 3 tickets


Tier 3

บัตร Tech - Pack of 10

99,000 บาท
22,500 บาท Approx. 704 USD

Save more with pack of 10 tickets


Tier 3

บัตร Tech - Pack of 20

198,000 บาท
42,000 บาท Approx. 1,313 USD

Save more with pack of 20 tickets


บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท

After purchasing the Tickets, they can be transfered to another person. The transfer is limited to one time per ticket only. We reserve the right to change the conditions without prior notice.
บัตรเมื่อซื้อแล้วสามารถขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้างานได้ 1 ครั้งต่อใบ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า