ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Tier 2

บัตร Tech

9,900 บาท
2,250 บาท Approx. 71 USD

• 2 Days access to the Conference which includes Exhibition, Workshops
• Access to the After Party
• Food not included


Tier 2

บัตร Tech - Pack of 3

29,700 บาท
6,300 บาท Approx. 197 USD

Save more with pack of 3 tickets (2,100 Baht each only)


Tier 2

บัตร Tech - Pack of 10

99,000 บาท
19,500 บาท Approx. 610 USD

Save more with pack of 10 tickets (1,950 Baht each only)


บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท

After purchasing the Tickets, they can be transfered to another person. The transfer is limited to one time per ticket only. We reserve the right to change the conditions without prior notice.
บัตรเมื่อซื้อแล้วสามารถขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้างานได้ 1 ครั้งต่อใบ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า