ซื้อบูธในงาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบูธของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบูธ

Startup Booth for Day 1

13,900 บาท Approx. 460 USD
วันนี้ - ถึง Wed, 17 Jun '20

Startup Booth for 1 day (Day 1)
2 complimentary tickets for 2 Days access to the Conference


Startup Booth for Day 2

13,900 บาท Approx. 460 USD
วันนี้ - ถึง Wed, 17 Jun '20

Startup Booth for 1 day (Day 2)
2 complimentary tickets for 2 Days access to the Conference


ทั้งหมด 0 บูธ
รวมเป็นจำนวน
บาท

We reserve the right to change the conditions without prior notice.
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า