ซื้อบูธในงาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบูธของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

จำนวนบัตร

Virtual Exhibitor

6,900 บาท Approx. 229 USD
วันนี้ - ถึง Sun, 4 Oct '20

Includes workshop and 1 page exhibitor on website


ทั้งหมด 0 บูธ
รวมเป็นจำนวน
บาท

We reserve the right to change the conditions without prior notice.
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า