ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ

Flash
T2
T3
T4
Tier 5
Sold฿616
Sold฿713
Sold฿810
Sold฿907
3 left฿ 1,005
 » ฿3241
Ticket actual price 3,241 บาท
Buy Now and save up to 2,236 บาท!

ผู้ซื้อบัตร

@

จำนวนบัตร

Tier 5 - 68% OFF

Virtual Summit Access

3,241 บาท Save 2,236 บาท
1,005 บาท Approx. 31 USD

- 2-day access to Techsauce Virtual Summit with interactive sessions
- On demand access to session recordings for 48 hours after the event
- Summary of key takeaways from each session


บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท

After purchasing the ticket, you can change your login details only one time by emailing ticket@techsauce.co. If you are not available on the event date, you will be able to catch up on the missed event on our platform within 48 hours after the event has ended. All purchases are non-refundable. We reserve the right to change the conditions without prior notice.

เมื่อท่านซื้อบัตรแล้วท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลผู้เข้าใช้งานได้ 1 ครั้ง โดยส่งความจำนงมาที่อีเมล ticket@techsauce.co หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ ท่านสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ในแพลตฟอร์ม โดยมีระยะเวลาการเข้าใช้งานได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังวันจัดงาน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า